หน้าหลัก เซรามิคดีไซน์ที่เก็บอัฐิ เบญจรงค์ จานท่องเที่ยว ฯลฯราคาสินค้าทั้งหมดขั้นตอนการผลิต เซรามิคขั้นตอนการสั่งซื้อ เซรามิคติดต่อ-สอบถามSite Map เซรามิคดีไซน์
สินค้าแนะนำ

รูปหินอ่อนติดที่เก็บอัฐิี่
รูปหินอ่อนติดที่เก็บอัฐิี่

รูปหินอ่อนติดที่เก็บอัฐิี่
รูปหินอ่อนติดที่เก็บอัฐิี่

รูปหินอ่อนติดที่เก็บอัฐิี่
รูปหินอ่อนติดที่เก็บอัฐิี่


งานพรีเมียมจานโชว์

จานโชว์พรีเมี่ยม
งานพรีเมียมจานโชว์ แบบที่1

จานโชว์พรีเมี่ยม
งานพรีเมียมจานโชว์ แบบที่2


งานพรีเมียมจานโชว์ท่องเที่ยว


ของที่ระลึก รูปติดสถูปเจดีย์ โกศอัฐิ ที่เก็บอัฐิ จานท่องเที่ยว กระเบื้องติดผนัง พระจตุคราม เซรามิคดีไซน์

ของที่ระลึก รูปติดสถูปเจดีย์ โกศอัฐิ ที่เก็บอัฐิ จานท่องเที่ยว กระเบื้องติดผนัง พระจตุคราม เซรามิคดีไซน์

เซรามิคดีไซน์

       ได้สร้างสรรงานรูปติดสถูปเจดีย์และช่องเก็บอัฐิหลากหลายรูปแบบสีสันสวยงามและ
คงทนต่อสภาพภูมิอากาศในประเทศเราโดยท่านสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม
ในปัจจุบันการเก็บรักษาธาตุอัฐิบรรพบุรุษบุพการีมีมากขึ้นเจดีย์เก็บอัฐช่องเก็บอัฐิมีการสร้าง
ที่สวยงามมากขึ้นรูปที่ติด ต้องมีการพัฒนาขึ้นตามไปด้วยซึ่งสมัยก่อนนิยมใช้รูปขาว-ดำ
ในการติดที่เจดีย์เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากรูปสีธรรมชาติมีการผลิตที่ยุ่งยากกว่ามากและมีราคา
แพงรวมถึงจำหน่าย เครื่องเบญจรงค์ จานแก้วเซรามิค จานท่องเที่ยว กระเบื้องติดผนัง

       มีบริการรับผลิตเหรียญพระจตุคามเนื้อเซรามิค,โลหะ,โถเบญจรงค์เก็บกระดูก รูปสีเซรามิค สำหรับใช้ติดสถูป เจดีย์ และในอาคาร โบสถ์ วิหาร

สินค้าเบญจรงค์
คลิกเพื่อชมรายละเอียด โถเบญจรงค์ คลิกเพื่อชมรายละเอียด แก้วกาแฟเบญจรงค์ คลิกเพื่อชมรายละเอียด แก้วกาแฟเบญจรงค์
     
คลิกเพื่อชมรายละเอียด แก้วกาแฟเบญจรงค์ คลิกเพื่อชมรายละเอียด แก้วมัคเบญจรงค์ ของที่ระลึก ตลับเบญจรงค
     
คลิกเพื่อชมรายละเอียด ของที่ระลึกเบญจรงค์    คลิกเพื่อชมรายละเอียด ของที่ระลึกเบญจรงค์
สินค้ายอดนิยม

โถเก็บอัฐิ
โถอัฐิประเภทเบญจรงค์ิ

โถเซรามิคใส่อัฐิ ประเภทมุก
โถอัฐิประเภทมุก

โกศอัฐิลายเบญรงค์
โกศอัฐิลายเบญรงค์

โกศอัฐิมุก
โกศอัฐิมุก

blogger analyzer
เด็กดีดอทคอม  

ที่นี่ดอทคอม

Sanook Upload

Copyright © 2009 Ceramic Design .
Ceramic Design Hot Line : 02-892-2884-5 Fax : 02-892-2884 ต่อ 32
มือถือ 081-567-7756 , 081-341-4404
www.ceramicdesignphoto.com

หน้าแรก | ติดต่อ-สอบถาม | Site Map